Доводът на пишещия

Как да престана,
когато животът е
пагубна рана?...

Как да престанеш,
когато животът е -
(с) обич да храниш?!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Как да престана
когато Човекът е
цяла Вселена?

Pages