Лазаров ден

Лазаров ден е! -
Момѝ и младежи - на
път към годежи!

Лазаров ден е! -
Момѝ и ергèне - на
път за годèне!

Категория: