В свят на...

в свят на покупко-
продажба богатство се
трупа чрез кражба

Категория:

Comments

Вярно и великолепно хайку, rhymefan!

Pages