ГЛАС В ПУСТИНЯ

Дали оазис са словата,
или миражни са делата
за по-високата заплата?

Категория: