Нека бъде то!...

Ако се човек
дрогира, нека бъде
то - със стихове!...

Категория: