В една едничка...

обѝчай - сиреч -
прегърни света в една
едничка дума

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Едничка дума -
обич - света оглежда
и пренарежда...

Pages