Дванадесети април - ден на космонавтиката

Пръв над Земята
на днешния ден кръжа
Юрий Гагарин!!!

Категория: