Десет (въображаеми) Божи изповеди

(Люде, да не се самоизтребваме, да пощадим Бога...)

1.
Мир вам..., мир вам, люде!
Знам -
Отпреди Адам насам съм сам...
И затуй чрез вас! реших -
Себе Си да пресъздам...
Вие Мой! сте храм от чувства...
И додето вас! ви ѝма,
Няма да съм сам ...
.................................................................................................................................
Бог съм  ,
Но без вас съм нищо...
 

2.
Моисей Пророка Ме видя -
И то - откъм гърба Ми...
Позволих му да Ме следва с поглед... -
Веднъж, когато Се отправях към Синай...
 
Не биваше да вижда той ликà Ми...,
А - само да усеща близостта Ми...
Инак начасà свидетел стàнал би...
На своя край...
...............................................................................................................................
Не съм чудовище , а Бог...
И Ме боли,
Че вие - Мои въжделени,
Не можете да Ме погледнете в очите...
Затуй живея Аз - незрим за вас..., чрез вас...
Затуй за Мене...
Сте вие!... Моята обѝтел...
..................................................................................................................................
И ви кълнà , о, люде! -
Не се самоизтребвайте...
Пощадете Ме...
 

3.
Заклевам ви като Баща -
Бъдете по-добри от Мен...
Това е Моята мечта,
Изстрадана от самота...
...................................................................................................................................
Така и Аз ще съм спасен...
 

4.
Постигнах вас , за да Ме носите в сърцата си
Постигнах вас, за да Ме носите в душѝте си
Постигнах вас, за да спасите Мен и себе си
Постигнах вас, за да живеем всички заедно
Постигнах  вас, за да изпълним с òбич дните си
.........................................................................................................................................
Постигнах вас, и вие Мен за да постигате...
 

5.
Аз съм калèсан да бъда небесен и земен водач
Аз съм преграда на злото, на ада, на всеки палач
Аз съм обречен да бъда навеки за вас съвършен
Аз съм предтеча и моля ви - вярвайте..., вярвайте в Мен
Аз съм сърце и душа, и светлѝк, и любов, и живот
Аз съм надежда, мечта и копнеж... Аз - Всебòг Саваòт 
............................................................................................................................................
Аз съм - вие чрез Мен...
Вие - Аз съм чрез вас...
 

6.
Вие сте това, което Моето сърце жадуваше да види
Вие сте това, което сетивата Ми желаеха да стè
Вие сте това, което с чувствата Си съм съзѝдал
Вис сте безкрай от Мен, понèчил в себе си Духà Ми да вплете
.........................................................................................................................................
Ви сте това, което щях да бъда Аз... да бях човек...
 

7.
Иисус изпратих на Земята
Да ви избави от греховност...
И без да търси Той отплата,
Понесе Кръста Си с готовност...
......................................................................................................................................
Едничък Син... ,
А Аз съм Му Баща...
Но Той отрече Се от земните неща...
И ористà избра заради Мен...
И победѝ Той, възвисèн,
                                            смъртта...
За да царува като Бог 
                                   до  Мен...
                                                    Безброй летà...
...........................................................................................................................................
Обѝчайте Иисус,
Че Той обичаше ви повече от Себе Си...
...........................................................................................................................................
Обѝчайте Иисус,
Че повече от Себе Си ви Той обича...
 

8.
Лиших Иисус от земно щастие...
За да Го дар`я с причастие...
И Себе Си от щастие лиших...
Но не сгреших... ,
А вас! спасих,
Иисус,
Духà
Свещèн
И Себе Си...
.........................................................................................................................................
Амèн!...
.........................................................................................................................................

Иисус,
Духà
Светѝ
И Себе Си
..........................................................................................................................................
Амѝн!...
И нека се запамети!...
 

9.
Премълчаната изповед на Синà Ми, Иисус, от Кръста до Магдалина

Обичам те с неистова любов... ,
Защото в теб  открих, което търсех...
Обичам те с възторжена любов... ,
Защото в теб открих сърце и дух... , и мисъл...
Обичам те с безкористна любов ... ,
Защото користта е нещо нечовешко...
Обичам те с несекваща любов... ,
Защото теб избра сърцето да обича...
Обичам те с копнееща любов... ,
Защото и наблизо си... , и тъй далече...
...........................................................................................................................................
Обичам те с несбъдната любов...
Не страдай... Важно е за мен... , че те обичам...
...........................................................................................................................................
Не страдай... Важно е за мене, че обичам...
 
                И не бълнувам... ,
          ... А съществувам...
 
Не ме е страх да бъда съден...
На този свят... и в свят отвъден... ,
А ме болѝ за съдията...
Ще му тежи и в небесата...
 

10.
Премълчаната изповед на Синà Ми, Иисус, от Кръста до целия род Адамов
 
С любов -
неимоверно силна
и неудържима,
и въпреки опустошен
от  чувства,
болка
и невяра 
в мене...
все ще ви
обичам...

Категория:

Comments

Мъдри, божествени, изстрадани слова!
"Не се изтребвайте, за да ви има, хора!
Без вас самотен съм в Космоса огромен"...

Благодаря за пореден път, господин Попов!

саможертвата
на АГНÈЦА нека ни
стòри човеци

Pages