Към любовта

човек
към любовта
политва

като
към небесния Баща
(изпратена)
молитва

Категория: