Към щастие

на подстъпите
към щастие - грамади
от свръхпрегради

Категория: