Редно е

Ожѝдат ли да
по-по-найват, редно е
да поназнайват...

Категория:

Comments

Точно казано, rhymefan!
Безбожник, който
да лъже може, на свят
се прави, Боже...

Pages