Всемирът

Погледнат през на
Дон Кихот очѝте, е
ЛЮБОВ всемирът!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Светът Любов е
на Дон Кихот в очите,
затуй честит е...

Pages