СЪРЦЕТО

Бъркат под небето
и мнозинството
и малцинството
щом зло е сърцето.

Категория: