МИГ И ВЕЧНОСТ

Има мигове без вечност,
но няма вечност без мигове...

Категория: