Сътворява

Което съвест
сътворява, низост го
опустошава...

Опустошава
ли го низост, обич го
пресътворява...

Категория: