РОЛИ

Забавният шут
се прави на луд,
а цезарят луд
се прави на шут.

Категория: