С подхода

с подхода - „куче
влàчи - дѝря няма“ - плач
е и несгода

Категория:

Comments

/по rhymefan/
"Куче влачи -
диря няма",
туй е, значи,
власт голяма...

Pages