Според Вапцаров

според Вапцаров
по-голям учител от
живота няма

Категория:

Comments

Казвали са и други, но
той го каза поетично.
/Макар че се гледаха
под вежди взаимно/...

Pages