Съвършеното общество

съвършеното
общество - на ЛЮБОВТА
ще е тържество

...........................................

Съвършеното
общество - на ТЕБ, ЛЮБОВ,
ще е тържество!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Няма общество
съвършено без правда
между хората...

Pages