Опит за гатанка

На бъдещето предводител! -
Що е то? -
УЧИТЕЛ!

Категория: