СЛОВО И АЗБУКА

"В началото бе Словото!",
запазено чрез Азбуката...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СЛОВО И АЗБУКА

"В началото бе словото!",
съхранено чрез азбуката...“ :

Съхранено чрез
Азбуката, „Словото
бе в началото...“!

„В началото бе
Словото!“, съхранено
чрез Азбуката!...

Pages