ДЪРВО БЕЗ КОРЕН

Който няма кой да губи,
лесно други ще погуби...

Категория: