Са...

в една страна „на
вили и могили“ мор
са тъмни сили

Категория: