По Никола Йонков Вапцаров

в предметния свят
си със СВОЯТА ВЯРА
духовно богат

Категория:

Comments

Оптимистично поетично-практично хайку, rhymefan!
ВЯРАТА
В тоз и онзи свят
еднаква е Вярата:
Правда и Господ...

Pages