Бъдещ...

умишлено налаганото заблуждение
е
прототип

на вероятен бъдещ
лесно приложим
имплантируем чип

Категория: