За мирà...

Колко много се
е писало и против
войната, и за

мирà без въздействие
върху действителността...

Категория: