Пленнички

превратностите
на съдбата пленнички
са на словата

Категория: