Опит за степенуване

Стихът душѝ не
позлатява, а с ЛЮБОВ
ги озарява!

Стихът света и
озарява, и с ЛЮБОВ
го благославя!

Категория: