И да не...

поетите да
стихооросяват и
да не престават

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Добрите да не
се предават и добро
да сътворяват!

Pages