Трудът

Трудът спасява,
облагородява и
очовечава!

Трудът дарява,
отблагодарява се
и възвисява!

Трудът вменява
доблест, съзидава и
БОГОпрославя!

Категория: