Стихът нека бъде

Колчем светът е
плачевен, стихът нека
бъде напевен!

Категория: