Всички люде

любов е - всички
люде по Земята да
бъдат щастливи

щастие е - по
Земята всички люде
да се обичат

Категория: