ЧАСТ ОТ ЦЯЛОТО

Едни искат да живеят в глобален свят без граници, втори в
Еврабия, трети в Евразия, четвърти в Европейски съединени
щати. Нека всеки си живее в свойта страна, без да пречи на
останалите и да общува и търгува с всички. Така всеки ще
бъде едновременно себе си и част от цялото Човечество...

Категория: