В дланта

в дланта
на любовта

омразата
спаси се

от мрак
и пустота

.....................................

и там
и причести се

Категория: