И човекът

и човекът - по
на БОГ подобие и
образ - е ЛЮБОВ

...........................................

и човекът е
ЛЮБОВ - на БОГ по образ
и подобие

Категория:

Comments

/по rhymefan/
С Любов създаден
Човекът е подобен
на Дух свободен...

Pages