Да бъде... Да è...

да бъде будна
любовта и вечна да
е светостта ѝ

Категория: