И се случват...

от самотата
тъгата расте и се
случват словата

Категория:

Comments

Най-често се случва така, rhymefan.
Дано има по-често други поводи...
От свободата
порастват крилата и
литват сърцата...

Pages