КОРОНИ

На правдивия
и венецът трънен е
като корона...

Категория: