Дванадесети юни - Денят на Русия

Пожарски
и Минин

спасиха
Русия

и тя се
въздигна

и слава
покри я

Категория: