Където...

Където частна
собственост се трае, все
несвобода е...

Категория: