НАТРУПВАНЕ

Всяко богатство
става количество,
но не и качество...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„НАТРУПВАНЕ

Всяко богатство
става количество,
но не и качество...“ :

Всяко богатство
количество става, но
качество - никак...

Думите са количество,
а хайкуто - качество...
Благодаря, rhymefan!

По Angel Popov -

„Думите са количество,
а хайкуто - качество...“ :

Количество са
думите, а хайкуто
е качеството...

Благодаря, rhymefan!
Става хайку-реклама
за всяко творчество...

Pages