ХАРЕСВАНЕ И ЧЕТЕНЕ

Важно е харесването,
но по-важно - четенето...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ХАРЕСВАНЕ И ЧЕТЕНЕ

Важно е харесването,
но по-важно - четенето...“ :

Харесването
е важно, но по-важно
е четенето...

Чудесно хайку! Благодаря
за кой ли път, rhymefan!

Pages