Думите значат!... Думата значи!...

Думите нищо
не значат, когато на
ход е палачът...

.....................................

Нейде палачът
вилнее ли, думите
нищо не значат...

.....................................

нейде вилнее
палачът и думите
нищо не значат

.....................................

Думата нищо
не значи, когато на
ход са палачи...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Където правда
не тачат, там хората
нищо не значат...

По Angel Popov -

„Където правда
не тачат, там хората
нищо не значат...“ :

Правда където
не тачат, там людете
нищо не значат...

Благодаря, rhymefan, за добрата ритмика!
Винаги има нужда от по-добра редакция...

Pages