Любов ли?!

Любов
ли?! -

Къде
ти? -

Светът
е

в
несрети...

Категория: