ПРАВДА /по rhymefan/

Където правда
не тачат, там хората
нищо не значат...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Където правда
не тачат, там хората
нищо не значат...“ :

Правда където
не тачат, там людете
нищо не значат...

Pages