По изповед на юноша

любовна рана
ме разравя и на знам
какво да правя

любовна рана
ме разравя и не се -
не се - забравя

Категория: