Преди дъжд

слоести облаци
юни - намръщен

реят се птички в небето напети

дъжд се задава
чудат и насъщен -

шепи да пълни

...............................................................

и пролет да свети

Категория: