ВСИЧКО

"Искам да имам всичко!" -
казва чичко Паричко...

Категория: