Вариации на тема „човек“

Колкото пò е
човек всеотдаен, е
по-урожаен!

По-всеотдаен
когато човек е, е
по-урожаен!

Човек когато
пò е всеотдаен, пò
е урожаен!

По-урожаен
човек е, когато е
по-всеотдаен!

Категория:

Comments

Още един вариант:
Когато човек
е по-всеотдаен е
по-урожаен...

Pages