Родината

За Родината
ако работи се, не
ще е срината...

Категория: